Az örökbefogadott kutyáról

Az örökbefogadott kutyáról a leendő gazdi köteles a kutya élete végéig gondoskodni. A kutyát a gazda cserben nem hagyja, nem bántalmazza, nem éhezteti, nem verheti láncra, nem szaporíthatja és nem adhatja tovább.  Az állat nem vagyontárgy, nem használati tárgy, hanem érző élőlény, akinek szeretetre, figyelemre, gondoskodásra  és szükség esetén orvosi ellátásra van szüksége. Az állattartás feltételeit, az állatvédelmi törvény által előírt kötelezettségeket és jogokat a gazda ismeri és betartja. Az örökbeadás csak előzetes környezettanulmány után jön létre.

Az éves védőoltások beadatásáról

Az éves védőoltások beadatásáról, a parazitamentesítésről, illetve betegség és/vagy baleset esetén a kutya orvosi ellátásáról a gazda köteles gondoskodni; kölykök esetében az oltási programot köteles végigvinni.

Amennyiben a gazda életkörülményei megváltoznak

Amennyiben a gazda életkörülményei megváltoznak és az állatot megtartani nem tudja, úgy azt köteles az örökbeadó felé soron kívül jelezni és az örökbe adóval közösen egyeztetve megoldást keresni. Ez lehet közös új gazdi keresés vagy visszaszolgáltatás, esetleg szükség esetén átmeneti elhelyezése a kutyának.  A kutya másra át nem ruházható, nem értékesíthető, kereskedelmi célra nem használható, nem ajándékozható harmadik fél részére és főleg nem adható gyepmesteri telepre és/vagy menhelyre,  nem tehető utcára.

A kutya szökése

A kutya szökése, elvesztése esetén a gazda köteles az örökbeadót haladéktalanul értesíteni.

Ivaros kutya örökbefogadása esetén

Ivaros kutya örökbefogadása esetén a gazda köteles a nem kívánt szaporulat létrejöttét elkerülni, valamint gondoskodni a kutya ivartalanításáról, az örökbefogadástól számított fél éven belül.  Ennek megtörténtét az örökbe adó felé köteles oltási könyvvel igazolni. Idős kutya esetén az ivartalanítástól csak orvosi javallatra tekintünk el (amennyiben a kutya állapota miatt az altatás nem javasolt). Kölyökkutyák esetén az ivartalanítás időpontja elcsúszhat, de csakis és kizárólag orvosi javaslatra.

Az örökbefogadó beleegyezik abba

Az örökbefogadó beleegyezik abba, hogy az örökbeadó érdeklődhet a kutya iránt, szükség esetén ellenőrizheti a tartási körülményeket.

A kutya az örökbeadási szerződés aláírása után

A kutya az örökbeadási szerződés aláírása után kerülhet a gazdához. Aláíráskor a szerződő felek a szerződés valamennyi pontját gondosan átolvassák, értelmezik és mint akaratukkal mindenben egyezőt, elfogadják.

Amennyiben az örökbefogadó a szerződés bármely pontját nem tartja be

Amennyiben az örökbefogadó a szerződés bármely pontját nem tartja be, úgy a szerződés érvényét veszti és az örökbe adónak jogában áll az örökbeadott állatot visszavenni. Ebben az esetben a kutyát haladéktalanul vissza kell szolgáltatni.